Бисфенол A (БФА)

Бисфенол A (БФА) е химикал, който се използва основно в производството на поликарбонатна (ПК) суровинна пластмаса. ПК е пластмаса, която често се използва в отливки за хранителни опаковки - например в бутилки за пиене. 

BPA обаче в редки случаи може да се намери в други пластмасови материали.

Какво е безпокойството за БФА?

Законодателство за регистрация, оценка и разрешаване на химикали. 

Това законодателство контролира химикали и вещества. За нашия бизнес то определя безопасните нива на определени вещества в продуктите, опаковките и резервните части, които пускаме на пазара.

Какво е направил Spectrum Brands за БФА?

От началото на 2015 г. спряхме да използваме ПК в компоненти в контакт с храни за всички наши нови продукти.

Всички производствени места, които заявяват, че техните продукти, които се доставят на Spectrum Brands, не съдържат БФА.

Това се подкрепя от тестови сертификати от специализирани независими лаборатории, които тестват всеки пластмасов компонент, който влиза в контакт с храни, за да гарантират, че всяка миграция пада под приетото ниво, преди продуктите да бъдат пуснати на пазара, продуктът няма да бъде продаден, докато не притежаваме доклади от тестове които показват, че не е открит БФА.