REACh и RoHS

Законодателство за химикали и опасни вещества

Какво е REACh?

Законодателство за регистрация, оценка и разрешаване на химикалите.

Това законодателство контролира химикали и вещества. За нашия бизнес то определя безопасните нива на определени вещества в продуктите, опаковките и резервните части, които пускаме на пазара.

Какво е RoHS?

Законодателство за ограничаване на опасните вещества.

Това законодателство ограничава опасните вещества в продуктите, които пускаме на пазара.

Какво правим, за да контролираме веществата

Ние притежаваме декларации от нашите вериги за доставки, за да покажем, че всеки продукт отговаря на законодателството на REACh, преди продуктите да бъдат пуснати на пазара.

Ние притежаваме декларации от нашите вериги за доставки, за да покажем, че всеки компонент отговаря на законодателството RoHS, преди продуктите да бъдат пуснати на пазара

 

Продукт няма да бъде продаден, докато не притежаваме протоколи от тестове и/или декларации, които показват, че частите отговарят на двете законодателства.

 

Тестовете се извършват от експертни независими лаборатории. Лабораториите използват научни машини, които много точно проверяват съответствието, така че когато тестът покаже резултат PASS (Минаване), ние знаем, че спазваме съответното законодателство.

 

Разполагаме с въведени системи за управление, за да контролираме редовно опасните материали, те включват декларации от нашите вериги за доставки, одити на фабрики и текущи тестове за наблюдение на продуктите.