Условия за ползване

Поради различните възможности и рискове при използване на Интернет, ние създадохме условия за ползване (в следващите „Условия“), за да защитим потребителите на нашия уебсайт и нас. Когато използвате нашия уебсайт, вие приемате Условията.

 

1.    Общи ограничения за употреба

С настоящето потвърждавате:

1. да не разпространявате която и да е част от или части от уебсайта на компанията в каквато и да е среда без нашето предварително писмено разрешение;

2. да нямате достъп до каквото и да е съдържание, налично на нашия уебсайт чрез каквато и да е технология или средства, различни от предоставените от самия ни уебсайт, или такива други средства, които можем изрично да посочим за тази цел;

3. да не модифицирате която и да е част от нашия уебсайт или което и да е от съдържанието;

4.да не (или да се опитвате да) заобикаляте, деактивирате или по друг начин да пречите на каквито и да било функции, свързани със сигурността на уебсайта или функции, които (i) предотвратяват или ограничават използването или копирането на каквото и да е съдържание или (ii) налагат ограничения върху използването на уебсайта или съдържанието достъпнo на Уебсайта

5.да не използвате нашия уебсайт за търговски и бизнес цели;

6. да не изтегляте постоянно или временно, копирате, съхранявате или преразпределяте каквото и да е съдържание на нашия уебсайт.

 

2.    Авторско право и други права на интелектуална собственост

1. Ние сме – ако не е изрично посочено друго – собственик или упълномощен потребител на цялата налична информация на нашия уебсайт, включително, без ограничение, текста, скриптовете, изображенията, графиките, графичните изображения, снимки, аудио и видео файлове и интерактивни функции (в следващото „Съдържание“). Цялото Съдържание е притежавано от или е лицензирано от нас и е предмет на авторски права, права върху търговска марка и други права на интелектуална собственост на нас или на нашите лицензодатели. Всички търговски марки на трети страни, присъстващи на нашия уебсайт, са търговски марки на съответните им собственици.


2. Съдържанието не може да се изтегля, копира, възпроизвежда, разпространява, предава, излъчва, показва, продава, лицензира, променя, използва повторно, присвоява, използва или по друг начин да се използва за обществени или търговски цели или каквото и да било без нашето предварително писмено съгласие. Ние си запазваме всички права, които не са изрично предоставени в и върху Съдържанието.

3. Всяко нарушение на нашите авторски права или други права на интелектуална собственост, включително правата, които са собственост на трети страни, може да доведе до образуване на гражданско или наказателно производство срещу вас.

 

3.    Отговорност

1. Ние ви предоставяме възможно най-актуалната, точна и ясно изразена информация. Въпреки това могат да възникнат неволни грешки в информацията. Ние се отказваме по-специално от всякаква отговорност за печатни грешки и за точността, пълнотата и навременността на информацията, съдържаща се на нашия уебсайт.

2. Информацията и данните, предоставени на нашия уебсайт, могат да бъдат променяни от време на време без предизвестие. Услугите, информацията и данните, предоставени на нашия уебсайт, се предоставят „както са“ без каквито и да било гаранции.

3. Доколкото връзки или указатели към уебсайтове на трети страни се съдържат на нашия уебсайт, ние не поемаме никаква отговорност или отговорност за каквато и да е информация, комуникации или материали, налични на такива свързани уебсайтове или на която и да е връзка, съдържаща се в свързан уебсайт. Ние декларираме, че не споделяме непременно съдържание и/или мнения на трета страна, съдържащи се в свързан уебсайт.

4. Използвайки нашия уебсайт, вие поемате всички рискове, свързани с използването на този уебсайт, включително всеки риск за вашия компютър, софтуер или данни да бъдат повредени от всякакъв вирус, софтуер или какъвто и да е друг файл, който може да бъде предаден или активиран чрез нашия уебсайт или вашия достъп до него.

5. Компанията в никакъв случай не носи отговорност за неправомерно използване на уебсайта на Компанията и в никакъв случай не носи отговорност за нарушаване на права на трети страни.

6. С изключение на щети, които са настъпили поради наше намерение или грубо небрежно поведение, Компанията не носи отговорност за никакви преки, непреки специални, случайни щети или последващи щети, включително, без ограничение, пропуснати ползи, прекъсване на бизнес процеси или нарушение на софтуер или електронни данни, произтичащи от или по някакъв начин свързани с използването на уебсайта на Компанията.

 

4.    Лични данни

data protection guideline За лични данни и данни, свързани с компанията, ще се прилагат указанията за защита на данните на компанията

 

5.    Разни

Компанията си запазва правото да променя тези Условия от време на време.